2022-03-14
خطای invalid license / activation failed یا آپدیت نشدن نرم افزار آنتی ویروس nod32

رفع خطای invalid license و آپدیت نشدن آنتی ویروس eset

اگر یکی از خطاهای زیر دریافت شده یا نرم افزار شما آپدیت نمی شود، این آموزش را دنبال کنید:  invalid license key  Modules update failed  Server […]