2021-04-04

آموزش ویروس یابی موبایل توسط نود 32 eset mobile security

برای اسکن گوشی دو راه وجود دارد: 1- اسکن و ویروس یابی گوشی در کامپیوتر (دنیال این هستم) 2- اسکن و ویروس یابی در موبایل بدون […]