2021-04-07

آموزش تعریف firewall rule در نود 32 / بستن دسترسی برنامه به اینترنت در نود 32

ایجاد یک قانون فایروال برای اجازه / عدم استفاده از برنامه خاصی در محصول خانگیNod32 فایروال ESET به عنوان یک فیلتر ترافیک شبکه عمل می کند […]