2021-04-07

قرار دادن برنامه در فایروال eset یا نود 32 {بهترین آموزش}

قرار دادن برنامه در فایروال eset یا نود 32 فایروال ESET به عنوان یک فیلتر ترافیک شبکه عمل می کند که ارتباطات درون شبکه محلی یا […]